Aplikacje WEB 2.0 dla edukacji


Co to jest WEB 2.0

Web 2.0 dla edukacji-kolekcja programów
http://web20guru.wikispaces.com/
http://www.c4lpt.co.uk/index.html
Kurs moddle o Web 2.0
Forum osób zainteresowanych wykorzystaniem aplikaji Web 2.0 w edukacji
Education Blogs by Discipline
Projekt Digiteens stworzony w wikispaces
http://davidwarlick.com/2cents/
http://landmark-project.com/
http://www.flatclassroomproject.org/
google.docs i przykłady ich wykorzystania

Ankiety

http://www.polleverywhere.com/

Blogi

http://classblogmeister.com/
Edublogs.org


Burza mózgów, mapy myślowe

Bubbl.us is a simple and free web application that lets you brainstorm online

http://mywebspiration.com/examples

http://wikimindmap.com/

Bookmark

http://delicious.com/

Historie


http://storybird.com/

Organizacja informacji


http://livebinders.com/#
free web application that enables users to create interactive web-based study flash cards and share them with others.

Kolekcja aplikacji WEB 2.0

http://www.go2web20.net/
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
http://www.c4lpt.co.uk/recommended/top100-2010.html
http://www.techsupportalert.com/content/best-free-online-applications-and-services.htmhttp://etherpad.com/

Prezentacje

http://www.slideshare.net/
http://prezi.com/hgjm18z36h75/why-should-you-move-beyond-slides/

Symulacje

Szkoła online


http://www.edu20.org/
http://www.reflex.ac/

Tablica ogłoszeń

http://www.wallwisher.com/ i sposoby ich wykorzystania
A room is a place where a group of people can talk, away from everyone else. A Today's Meet room is kind of like a chat room, kind of like a private Twitter

Tworzenie testów

http://www.surveymonkey.com/

Zdjęcia


http://www.taggalaxy.de/